Datuk Haji AB Jamal Tun DSP (Dr) Haji Sakaran

PENGERUSI

Haji Yahamad Haji Budin

TIMBALAN PENGERUSI

Hazmi Bin Merdan

SETIAUSAHA & PENGURUS MASJID

Haji Syed Husin Habib Omar

BENDAHARI

Syed Farid Syed Husin

PENOLONG SETIAUSAHA & PENGERUSI SYUKBAH BELIA & REMAJA

Datuk Dr. Haji Mingu Jumaan

PENGERUSI SYUKBAH PEMBANGUNAN ICT

Datuk Dr. Hajah Suzain Datuk Haji Suhaimi

PENGERUSI SYUKBAH HAL EHWAL WANITA & MASYARAKAT

Ustaz Zakaria Semela

TUGAS - TUGAS KHAS

Haji Raman Mintek

PENGERUSI SYUKBAH ASET & HARTA

Haji Salman Datuk Hji Ismail

PENGERUSI SYUKBAH EKONOMI, PERAYAAN & PELANCONGAN

Dr. Haji Mustafa Kather Seeni

PENGERUSI SYUKBAH KEBAJIKAN

 Haji Ahmad Sabari Haji M. Kamari

PENGARAH PENDIDIKAN

Haji Salim Haji Ibrahim

PENGERUSI SYUKBAH MEDIA & PUBLISITI

Iman Suhaidi Haji Kuanting

IMAM, BILAL & MADRASAH TAHFIZ

Ustaz Muhammad Bujang

PENGERUSI SYUKBAH PENERBITAN

Latif Lait

PENGERUSI SYUKBAH PENGURUSAN JENAZAH

Abdul Mukhti Haji Mukhlis

PENGERUSI SYUKBAH LANSKAP & KECERIAAN

Haji Salleh Datuk Ali

JURU AUDIT