Forth nightangle
 
 
Laman Utama Pengurusan Pengenalan Objektif Visi & Misi Syukbah Mubarak Perhubungan
 

OBJEKTIF

Menjadi satu badan pengurus dan pengembang dana
serta aktiviti masjid yang membawa manfaat untuk masjid
dan ahli jemaahnya bagi mencapai kebahagian dan kecemerlangan
di dunia dan akhirat