Forth nightangle
 
 
Laman Utama Pengurusan Pengenalan Objektif Visi & Misi Syukbah Mubarak Perhubungan
 

VISI:

Menjadi Masjid Contoh
Yang Unggul dan Berwibawa


MISI :      

Melaksanakan Agenda Strategik
Ke arah Menjadikan Masjid Sebagai
Pusat Kecemerlangan dan Tumpuan Masyarakat Melalui
Pengurusan Yang Berkesan
Dan Aktiviti Pengimarahan Yang Mencakupi
Keperluan Dunia dan Akhirat