Halatuju Tahfiz Al-Mubarak

 

Halatuju Tahfiz Al-Mubarak

 

Halatuju Pendidikan tahfiz Al-Quran Al-Mubarak Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah suatu usaha ke arah membina potensi individu berilmu, berakhlak mulia dan berketrampilan secara seimbang dan sepadu berlandaskan Al-Quran Kalamullah dan as-Sunnah Rasulullah bagi melahirkan masyarakat muslim yang mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.