Objektif Madrasah Tahfiz Al-Mubarak

Objektif Penubuhan Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Mubarak Masjid Bandaraya Kota Kinabalu

 

  • Menyediakan peluang pengajian dalam aliran Tahfiz Al-Quran dan as-Sunnah.
  • Melahirkan generasi al-Quran yang mempunyai roh keislaman dalam kehidupan seharian.
  • menyediakan satu alternatif kepada ibu bapa untuk mencorak pendidikan anak-anak mereka dalam al-Quran.
  • Menggabung jalin keupayaan pembelajaran dalam mata pelajaran Agama dan Akedemik.
  • Melahirkan Penghafaz Al-Quran yang professional
  • Menjana Pelapis Kepimpinan Ummah yang mempunyai pelbagai ketrampilan dan pengetahuan dalam saingan globalisasi.