Visi, Misi & Motto Madrasah Tahfiz Al-Mubarak

 

Visi, Misi & Motto Madrasah Tahfiz Al-Mubarak

 

Visi

 

"sebuah institusi pendidikan dan pusat pengembangan ilmu yang melahirkan generasi Al-Quran diredhai Allah"

 

Misi

 

Mendidik dan membentuk generasi Al-Quran bertaqwa yang ikhlas, berilmu, beramal, berakhlak mulia dan berketrampilan melalui sistem pendidikan integrasi  dan holistik berasaskan pengurusan berkualiti serta berperanan sebagai khalifah di muka bumi

 

Motto

 

Generasi Al-Quran Cemerlang di dunia dan di akhirat