Objektif Tadika Al-Mubarak

 

Objektif

 


1. Membentuk akhlak yang mulia di dalam diri kanak-kanak dan kehidupan mereka.2. Melahirkan kanak-kanak yang boleh menguasai asas fardhu Ain dengan sempurna.3. Membentuk potensi kanak-kanak dari segi pertumbuhan kognitif,  efektif dan sahsiah.4. Menerapkan cara kehidupan Islam yang baik.