Misi & Visi Tadika Al Mubarak

 

VISITadika Islam melaksanakan asas pendidikan abad ke-21  bertujuan memupuk dan membentuk perkembangan holistik kanak-kanak agar  memiliki keseimbangan dari sudut sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani kearah melahirkan insan cemerlang dunia akhiratMISI


Mengoptimumkan potensi menguasai kemahiran asas 3M selaras dengan perkembangan pendidikan abad ke-21.